VERKIEZINGEN    PROVINCIALE     STATEN                                                            Landgraaf 5 maart 2019

 

Op 20 maart aanstaande zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Limburg. Ik vrees dat lang niet alle kiezers hun recht om te stemmen zullen gebruiken. Erger nog, misschien gaat niet eens meer dan de helft naar het stembureau. Hoe kan dat nou? Volgens mij zijn er twee bepalende factoren:

Allereerst zien de kiezers het belang van de provincie voor hun dagelijks leven niet zo in en ten tweede speelt het gebrek aan vertrouwen in de politiek een rol.

Wat betreft het eerste: de provincie speelt een heel grote rol bij het organiseren van de ruimte in onze provincie. Waar gebouwd mag worden, waar wegen kunnen komen, waar bos en natuurherstel....de provincie bepaalt het. Ook heeft de provincie het toezicht op de financiën van de gemeente. Daarbij komt dat de provincie beschikt over honderden miljoenen om in projecten te steken die de economie hopelijk versterken, in de culturele sector enz. Ook het openbaar vervoer valt onder de provincie en meer, veel meer. Dat provinciaal bestuur is dus heel erg belangrijk.

Waarachtig wel genoeg om mee te beslissen over wie het bestuur van de provincie gaan vormen, toch? Dus....ga alsjeblieft naar de stembus.

Dan het vertrouwen of het gebrek daaraan in politici.

Tja, wie meegemaakt heeft hoe gedeputeerden en leden van provinciale staten nog maar kort geleden de belangen van Landgraaf en onze tienduizenden inwoners hebben verkwanseld, zet terecht vraagtekens bij de democratische betrouwbaarheid van die lui van de coalitie die LImburg regeert. Of vraagtekens? ??  Nee, uitroeptekens achter de stelling dat die gasten van CDA, PvdA, Dédain  66 [voorheen D'66 ] VVD en SP en ook GroenLinks zich niets hebben aangetrokken van de belangen en opvattingen van onze burgers in Landgraaf en evenmin van democratische processen.

Ze hebben ons van alles wijsgemaakt over een samengaan in gelijkwaardigheid maar toen het wetsontwerp er eenmaal lag, kwam de aap [ formaat Bokito ] uit de mouw. Niks gelijkwaardig zoals voorgespiegeld.............Landgraaf zou gewoon aan Heerlen worden toegevoegd en vallen onder de regelingen die Heerlen heeft. Van zelfstandige gemeente naar wijk van....

Een absoluut dieptepunt, een grof schandaal was het toen de meerderheid in provinciale staten het zelfs klaarspeelde, op voorstel van het college van gedeputeerde staten en onder eerste verantwoordelijkheid van gedeputeerde G. Koopmans, de eigen Referendumverordening aan de kant te trappen toen die ff niet uitkwam. Zelfs eigen wetgeving moest wijken voor botte machtspolitiek !!!

Terecht dat zo velen in Landgraaf; het Burgercomité, het democratisch handelend deel van de gemeenteraad en duizenden burgers hun afschuw van dit schandalige politieke handelen hebben getoond. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben onze inwoners duidelijk gemaakt wat zij vonden en vinden van partijen die niet willen luisteren naar de gewone man en vrouw.

Waren er in de provincie dan geen partijen die wel  democratisch opereerden ? Gelukkig wel. Genoemd moeten worden de Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg, Vijftig Plus en zeker ook de PVV  en Lokaal Limburg die zich sterk hebben  gemaakt om Landgraaf zelfstandig te houden en die ons ook in het verdere verloop van de strijd steeds zijn blijven ondersteunen.

We  ZIJN zelfstandig. Laten we zorgen dat we het BLIJVEN door te stemmen op kandidaten voor Provinciale Staten op wie we kunnen rekenen. Blijf niet thuis maar zorg er voor dat de macht komt bij de partijen die wel ons vertrouwen verdienen, die wel voor ONS werken en niet voor hun eigen belangen.

Wie kunnen we meer vertrouwen dan    ONSZELF ???  Gebruik daarom het stemrecht en stem op een EIGEN  kandidaat voor het Limburgs bestuur. Stem op uzelf door te stemmen op Wiel Heinrichs  LIJST   TIEN  NUMMER   ZES                                                                       WIEL HEINRICHS  LIJST   10   NUMMER   6

 

 

Als u een poster/raamaffiche wenst op te hangen..bel dan even s.v.p. Dan bezorg ik het graag.[ W.H.]

LWH-kandidaten in de Provincie

LWH gaat nog een stap verder in de inzet voor de burger. Niet alleen in de gemeente doen wij ons uiterste best, maar ook in de Provinciale Staten willen wij een rol gaan spelen voor de inwoners van Limburg en natuurlijk van onze gemeente. Raadslid Wiel Heinrichs wil met Lokaal Limburg zijn kunde en kennis voor u inzetten. Ons lid en voormalig voorzitter van "Burgercomité Zelfstandig Landgraaf" Roger Ernst heeft ervoor gekozen om bij een van de weinige landelijke partijen die onze strijd voor zelfstandigheid gesteund heeft (PVV) zijn gewicht in de strijd te gooien o.a. om zo ook voeling te kunnen houden met de ontwikkelingen in de landelijke politiek.

Over ons

Wij zijn een groep mensen van zeer gevarieerde samenstelling: dames, heren, ondernemers, werknemers, pensionada's, ouders, grootouders, een doorsnede van onze samenleving verbonden door dezelfde ideeën over de toekomst van Landgraaf. 

 

Wat we gaan doen

Dankzij uw stemmen hebben wij een raadszetel mogen bezetten en kunnen wij ons best doen de punten uit ons programma ten uitvoer te brengen. op basis van onze punten en kennis zijn wij door GBBL benaderd om deel te nemen in de coalitie en hebben wij een aantal belangrijke items in het coalitie-akkoord op kunnen laten nemen en worden deze in de komende jaren gerealiseerd. 

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u om een andere reden contact met ons? Dat kan via: contact@lijstwielheinrichs.nl

Er zal zo snel mogelijk iemand van ons reageren.

Verder bestaat de mogelijkheid onze facebookpagina te bezoeken en langs deze weg een bericht te sturen. Belangrijke mededelingen over de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf vindt u bij nieuws.

 


Dit is waar wij voor staan


Meer inspraak en invloed van de inwoners op het beleid van een zelfstandige gemeente Landgraaf is ons voornaamste motto. Niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen moet er invloed zijn, maar ook daarna. De inwoners bepalen in welke richting de gemeente zich ontwikkelt. De betrokkenheid van de burger zullen wij gaan vergroten door o.a. wekelijks een open spreekuur te houden en de inwoners voortdurend over de nieuwste ontwikkelingen te informeren.