Door de burger - Voor de burger - Met de burger

Over ons

Wij zijn een groep mensen van zeer gevarieerde samenstelling: dames, heren, ondernemers, werknemers, pensionada's, ouders, grootouders, een doorsnede van onze samenleving verbonden door dezelfde ideeën over de toekomst van Landgraaf. 

 

Wat we gaan doen

Dankzij uw stemmen hebben wij een raadszetel mogen bezetten en kunnen wij ons best doen de punten uit ons programma ten uitvoer te brengen. op basis van onze punten en kennis zijn wij door GBBL benaderd om deel te nemen in de coalitie en hebben wij een aantal belangrijke items in het coalitie-akkoord op kunnen laten nemen en worden deze in de komende jaren gerealiseerd. 

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u om een andere reden contact met ons? Dat kan via: contact@lijstwielheinrichs.nl

Er zal zo snel mogelijk iemand van ons reageren.

Verder bestaat de mogelijkheid onze facebookpagina te bezoeken en langs deze weg een bericht te sturen. Belangrijke mededelingen over de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf vindt u bij nieuws.

 


Dit is waar wij voor staan


Meer inspraak en invloed van de inwoners op het beleid van een zelfstandige gemeente Landgraaf is ons voornaamste motto. Niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen moet er invloed zijn, maar ook daarna. De inwoners bepalen in welke richting de gemeente zich ontwikkelt. De betrokkenheid van de burger zullen wij gaan vergroten door o.a. wekelijks een open spreekuur te houden en de inwoners voortdurend over de nieuwste ontwikkelingen te informeren.