Vragen aan het college mbt Plein / art. 41

Download
brief aan het college m.b.t. art 41 Plein
Art.41_Plein.pdf
Adobe Acrobat document 121.2 KB

LWH telt steeds meer mee!

 

Het is voor een nieuwe politieke partij in de gemeenteraad altijd moeilijk om haar draai te vinden. Zeker met slechts een zetel is dat geen geringe opgave. Ook wij hebben moeite gehad onze plek in te nemen in het politieke landschap van Landgraaf. Nu echter, aan het begin van ons eerste volledige jaar in de arena mogen we met enige tevredenheid kijken naar onze positie.

 

Coalitieprogramma

LWH heeft een groot deel van het verkiezingsprogramma kunnen onderbrengen in het programma van de coalitie die verder bestaat uit de veruit grootste partij GBBL en het CDA. Binnen die coalitie wordt goed samengewerkt en opgemerkt moet worden dat met name GBBL ook  ruimte biedt voor onze inbreng ondanks dat we maar een zetel hebben .

Inbreng in diverse commissies

LWH is vertegenwoordigd in de belangrijke Commissie Rekenkamer die  onderzoekt of het geld voor belangrijke onderwerpen wel doelmatig, op de juiste manier en effectief besteed wordt. In die Rekenkamer zit ons fractielid Wiel Heinrichs.

Seniorenconvent. Hierin zitten alle fractievoorzitters en in dit orgaan telt LWH zeker mee.

Evaluatiecommissie burgemeester en raad.

In deze commissie wordt het functioneren van de burgemeester als partner van de gemeenteraad en v.v. besproken. Wiel Heinrichs is onlangs gekozen tot voorzitter van deze commissie.

 

Raadsvergaderingen

In de vergaderingen van vooral de Oordeelsvormende Raad is de bijdrage van LWH groter dan van een eenmansfractie verwacht mag worden. Over veel onderwerpen voert LWH het woord en naar dat woord wordt zeker ook geluisterd. Misschien is LWH een enkele keer wel eens wat te uitvoerig aan het woord. Graag merken we op dat de vergaderingen over het algemeen heel constructief verlopen met respect voor elkaars opvattingen.

 

Fractie assistenten

In de personen van Paul Baur en Mandy Machils heeft LWH twee bekwame fractie assistenten die zo langzamerhand taken van de fractievoorzitter gaan overnemen. Jammer is dat beiden door uiteenlopende omstandigheden  een poos veel minder tijd hebben kunnen besteden aan het politieke werk dan hun intentie was. Gelukkig is dat nu anders en kunnen zij volop aan de slag.

 

Contact met burgers

Tijdens de verkiezingsstrijd hebben wij toegezegd dat we steeds bereikbaar willen zijn voor burgers die ons benaderen. En inderdaad krijgen we veel verzoeken binnen via telefoontjes, onze site of anderszins. Vaak kunnen we advies geven, de weg wijzen of een kwestie aankaarten binnen de gemeente. Soms ook moeten we gewoon  "nee" verkopen omdat  we iets niet onze taak vinden of geen oplossing weten. Dat zeggen we dan ook.

 

Spreekuur

Door allerlei omstandigheden hebben we onze belofte van een periodiek spreekuur nog niet kunnen inlossen maar dat gaat nu wel gebeuren.

Wij zijn Sandra Beer heel dankbaar voor het beschikbaar stellen van een ruimte in haar bedrijf aan de Ruiterstraat in Schaesberg/Landgraaf .

Wij, fractie en assistenten maar ook het bestuur zien de toekomst van LWH positief tegemoet.

 

LEDEN

 

Graag roepen wij mensen op lid te worden van onze politieke partij. Bij ons heeft iedereen gelijke kansen, is iedereen belangrijk en krijgen alle leden volop de mogelijkheid over alles mee te praten en te beslissen.


Brief geluidsoverlast Ambulance 26-11-2018

antwoord schriftelijke vragen 13-9-2018