Deze mensen gaan voor u aan het werk

1  Wiel Heinrichs, Raadslid

Het licht van de democratie schijnt steeds zwakker in ons land. Ook in Limburg wordt de stem van het volk steeds minder gehoord. De landelijke coalitiepartijen in Provinciale Staten hebben ons Landgraaf verkwanseld aan Heerlen nadat hun vriendjes in Landgraaf [ min het CDA] dat hier al probeerden. Genieten van mijn pensioen en politiek niets meer doen is niks voor mij. Bijna 40 jaar geleden hebben we met vele duizenden geknokt voor onze SUN en ons doel bereikt. Dat mag niet verloren gaan. Inlijving bij Heerlen brengt niets goeds, integendeel. SAMENWERKEN is goed, herindelen slecht. We weten dat dezelfde landelijke partijen in onze gemeente , plus het Limburgse CDA, het opnieuw willen proberen. SAMEN zullen we dat weer voorkomen. Deze raadsverkiezingen beslissen over ons lot: een zelfstandig Landgraaf waarin wij onze zaken zelf regelen en volop samenwerken met regiopartners of .....een wijk van Heerlen worden en over ons, maar zonder ons laten regeren. Kies verstandig, kies LOKAAL voor SAMENWERKEN in ZELFSTANDIGHEID.

Wiel buiten in actie tijdens manifestatie op het Streeperkruis 


2 Paul Baur

Politici beloven het een en doen het ander. Dat is niet alleen een veel gehoord gezegde, maar was ook mijn ervaring. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor een partij die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Die niet redeneert : de burger veel beloven en weinig geven , laat deze in vreugde leven. Nee, u kent ons programma en daar staan wij voor. En daarbij staat u als burger centraal.

Daarbij geldt ook dat er partij gekozen wordt voor onze ouderen. Want dankzij hen kunnen wij nu in goeden doen leven. En onze jongeren niet te vergeten : zij moeten gefaciliteerd worden om zich volop te kunnen ontplooien.

En tenslotte staan wij tussen, naast en voor onze ondernemers. Het is de hoogste tijd dat de gemeente met hen meedenkt en niet tegen werkt.

Paul Baur spreekt in tijdens de zitting van de provinciale staten commissie FEB, aangaande herindeling.
3 Roger Ernst

Als voorzitter van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heb ik mee mogen werken aan het behoud van Landgraaf, dit heeft mij ook doen besluiten om een rol te willen spelen in het bestuur van de gemeente. Na een technische opleiding in Aken, ben ik in het commercieel management gegroeid en heb ik me uiteindelijk gespecialiseerd op het gebied van personeel en organisatie. U kunt me, met uw stem, helpen deze kennis in dienst van de inwoners van Landgraaf te gebruiken. 

Roger Ernst spreekt in tijdens de zitting provinciale staten commissie FEB, aangaande herindeling, namens BZL.


4 Sandra Beer

Ik ben Sandra Beer  en sinds januari 2011 heb ik

een eigen bedrijf "Whatwewomenwant" waarin vrouwen van elke leeftijd aan een fit, bewust gezonde leefstijl kunnen werken. Verder is het ook heel sociaal, dus goed voor lichaam en geest. Door dit werk vang ik ook veel signalen uit de samenleving op. Openheid en (persoonlijke) betrokkenheid vind ik erg belangrijk in de

politiek. Daarom heb ik bewust gekozen voor de Lijst Wiel Heinrichs, Lijst 8 omdat ik hier op mijn plek zit.

ik vraag u graag uw stem uit te brengen op nr. 6 van Lijst 8."

Groet Sandra


5 Frans Keijbets

Als echte "Nujenhager jong", wil ik mij inzetten voor een zelfstandig Landgraaf .Samenwerking is goed, dat is ook belangrijk, maar wel zó dat we een keus hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Door mijn werk en hobby's: duivensport en tennis, heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan. Daarnaast ben ik tevens 25 jaar voorzitter geweest van de buurtvereniging Bosheide (Apollolaan en omg.). Doordat ik Wiel Heinrichs al vanaf de basisschool ken en ik achter zijn ideeën sta heb ik gekozen voor LWH. Ik hoop dat we een kans krijgen om ons voor onze overtuigingen en voor Landgraaf in te kunnen zetten.

Frans Keijbets


6 Ger Abel


7 Mandy Machils

Ik ben Mandy Machils, werkzaam in het speciaal onderwijs, moeder en sinds kort actief in de politiek. Onderwijs en jeugd zijn de onderwerpen die mij heel erg aanspreken en waar ik me, voor Landgraaf, graag voor in wil zetten. In het programma van Lijst Wiel Heinrichs zijn deze onderwerpen speerpunten. 

Het is de jeugd die de toekomst heeft!

Daarom: Lijst 8 Nr. 9

Groetjes Mandy Machils